Задания по теме

(Решение ниже)

1. P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2

2. Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO3 → Si

3. СH4 → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3

4. CO2 → CO → CO2 → Na2CO3 → NaHCO3 → CO2 

5. CH4 → CO2 → MgCO3 → Mg(HCO3)2 → MgCO3 → MgO

6. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2

7. H2S ← S → FeS → SO2

8. S → ZnS → SO2 → SO3 → H2SO4

9. S → H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 → BaSO4 

10. HCl → Cl2 → KClO → KCl

                   ↓

               KClO3 → KCl

11. S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2 → CaSO3

12. N2 → NH3 → NH4Cl → NH3

13. S2Cl2 → S → H2S → KHS → K2S

                   ↓

                SO2

14. SO2 → Na2SO3 → NaHSO3 → Na2SO3 → Na2SO3 → SO2 → Na2SO3

15. N2 → NH3 → NO → NO2 → N2O3 → NaNO2 → HNO2 → HNO3 → NH4NO3 → N2O → N2

16. P → Ca3P2 → PH3 → P2O5 → HPO3 → H3PO4

17. P → PCl3 → H3PO4 → K3PO4 → Ag3PO4 → H3PO4

18. CO2 → C → CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2

19. Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → SiCl4 → Si

20. Na2SiO3 ← Si → SiCl4 → H2SiO3

                          ↓

                      Mg2Si → SiH4 → Na2SiO3

21. N2 → X → (NH4)2SO4 → NH4NO3 → NH3 → NH4Cl

22. P → P2O5 → H3PO4 → CaHPO4 → Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2

23. N2 → X → (NH4)3PO4 → Ba3(PO4)2 → H3PO4

24. H2SO4 → SO2 → NaHSO3 → Na2SO3 → Na2SO4

25. Si → SiO2 → Na2SiO3

26. P → P2O5 → H3PO4 → K3PO4 → Mg3(PO4)2 → H3PO4

27. S → H2S → SO2 → Na2SO3

                           ↓

                         SO3 → K2SO4

 28. NO ← N2 ← NH3 → N2 → AlN

                            ↓ 

                        NaNH2

 29. NH4Cl ← NH3 → NH4OH

                       ↓

                     NO → NO2 → HNO3 → NO2 → HNO3

                                  ↓

                               N2O5

 30.             H3PO3 ← P2O3 → P2O5

                       ↓

H4P2O7 ← H3PO4 → Ag3PO4

 31. CaC2 ← C → CaC2 → C2H2

                    ↓ 

   COCl2 ← CO → CO2 → H2CO3

                    ↓ 

               CH3OH

 32. BaCO3 ← CO2 ← CaCO3 → CO2 → C

                        ↓                            ↓

                C6H12O6              H2NCONH2

 33. Na2SiO3 ← Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → SiF4

 

34. CH4 → CO + H2 → H2O → H2 → BaH2 → Ba(OH)2

                                                   ↓

                                                H2S

35. CaF2 ← HF ← F2 → HF → SiF4

 36.       PCl3

               ↑

NaCl ← Cl2 → FeCl3

              ↓

      Ca(OCl)2

37. HClO ← Cl2 → KClO3 → O2 → H2O2 → H2O

38. KNO3 → O2 → Na2O2 

                     ↓

                   NO → NO2 → HNO3

39. KHS ← H2S ← S ← H2S → S → Na2S2O3

                   ↑                  ↓

               Al2S3    ←       S → SO2 → SO3

40. ZnS → SO2 → SO3 → H2SO4 → HF 

                                             ↓

                                      H2S2O7